Natuurwezens

Natuurwezens horen bij de geestelijke werelden, voor de meeste mensen zijn deze werelden onzichtbaar. Natuurwezens hebben geen ik, en kennen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen. Wat ze doen dat zijn ze, ze denken er niet over na zoals wij mensen dat doen. Dat maakt dat ze leiding nodig hebben. De leiders voor hen zijn de Engel hiërarchieën. Jarenlang hebben deze hoge geestelijke krachten de natuurwezens buiten ons bewustzijn om geleid. Nu trekken ze zich langzaam terug. Het is de taak van de mens (in de toekomst) om hen te gaan begeleiden. De natuurwezens willen gezien worden, gekend worden en het is aan ons om deze schone taak op ons te gaan nemen. We mogen een start gaan maken en leren begrijpen wie deze energieën zijn in het diepst van hun wezen, hoe ze zijn ontstaan en wat ze van ons mensen verlangen. Dat alles in het licht van onze bijdrage als mens aan een verantwoorde verdere ontwikkeling van aarde en mensheid.

Module natuurwezens in Zeist, cursus pedagogie voor het jonge kind
In april geeft ik samen met Bob Siepman, docent antroposofie en Odette Aalhuizen, kunstzinnig therapeut een module over natuurwezens op de cursus antroposofie voor het jonge kind . In bijgaand pdf vind je meer informatie.

De lessen zijn gericht op medewerkers voor kinderopvang, kleuterklas, peuterspeelzaal of BSO, maar voor eenieder die hierin interesse heeft en meer wil weten en beleven over natuurwezens zijn deze lessen toegankelijk.

Data 2023: 17 febr, 10, 17 en 24 maart
Tijd: 15.00-20.30
Locatie: Stichtse Vrije School in Zeist
Prijs: € 250,00 inclusief thee en soep bij de zelf meegebrachte lunch
Aanmelden: https://pedagogievoorhetjongekind.nl/modules/

Natuurwezens inspiratiedag
Op deze dag neem ik jullie mee in de wereld van de natuurwezens. We bestuderen hoe ze zijn ontstaan, en kijken naar de verschillende soorten wezens. We gaan naar buiten om het werk van de wezens waar te nemen, onderzoeken wat wij als mens kunnen betekenen voor de natuurwezens én hoe we daarbij meteen bijdragen aan de ontwikkeling van aarde en mensheid in deze tijd.

Datum 2023: volgt binnenkort
Tijd:  10.00-16.00
Locatie: Haarlem of Koedijk
Prijs: € 75,00 incl. btw, thee en soep bij de zelf meegebrachte lunch
Aanmelden: telefonisch 023-5277953 of per e-mail tuin@carmencitabd.nl

Agenda “Het juiste moment” 2023 is uit. 
De agenda van 2023 is in september uitgekomen. We zijn blij om de tweede uitgave van de werkgroep aan jullie te presenteren. Dit jaar zijn de teksten aangepast en er is meer aandacht voor bijen in de weekteksten. Het oude formaat is weer terug.  Klik hier voor meer informatie of om te bestellen.

Basiscursus 2023
29 januari 2023 start er in Koedijk wederom een basiscursus. Vijf zondagen verdiepen we ons in het dynamische. Voor meer informatie klik hier. 

Basiscursus in twee weekenden in Roosendaal
Ik ben verheugd om te vertellen dat er een basiscursus in Roosendaal gaat starten. Op verzoek van Katja Schoot Uiterkamp kom ik daarvoor twee weekenden naar Roosendaal op 3,4,5 februari en op 31 maart, 1en 2 april. Kijk voor meer informatie op www.krachtingezondheid.nl