Natuurwezens

Natuurwezens horen bij de geestelijke werelden, voor de meeste mensen zijn deze werelden onzichtbaar. Natuurwezens hebben geen ik, en kennen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen. Wat ze doen dat zijn ze, ze denken er niet over na zoals wij mensen dat doen. Dat maakt dat ze leiding nodig hebben. De leiders voor hen zijn de Engel hiërarchieën. Jarenlang hebben deze hoge geestelijke krachten de natuurwezens buiten ons bewustzijn om geleid. Nu trekken ze zich langzaam terug. Het is de taak van de mens (in de toekomst) om hen te gaan begeleiden. De natuurwezens willen gezien worden, gekend worden en het is aan ons om deze schone taak op ons te gaan nemen. We mogen een start gaan maken en leren begrijpen wie deze energieën zijn in het diepst van hun wezen, hoe ze zijn ontstaan en wat ze van ons mensen verlangen. Dat alles in het licht van onze bijdrage als mens aan een verantwoorde verdere ontwikkeling van aarde en mensheid.

Module natuurwezens in Zeist, cursus pedagogie voor het jonge kind
In april geeft ik samen met Bob Siepman, docent antroposofie en Odette Aalhuizen, kunstzinnig therapeut een module over natuurwezens op de cursus antroposofie voor het jonge kind . In bijgaand pdf vind je meer informatie.

De lessen zijn gericht op medewerkers voor kinderopvang, kleuterklas, peuterspeelzaal of BSO, maar voor eenieder die hierin interesse heeft en meer wil weten en beleven over natuurwezens zijn deze lessen toegankelijk.

Datum: 1,8,22,29 april
Tijd: 15.00-20.30
Locatie: Stichtse Vrije School in Zeist
Prijs: € 250,00 inclusief thee en soep bij de zelf meegebrachte lunch
Aanmelden: https://pedagogievoorhetjongekind.nl/modules/

Natuurwezens inspiratiedag
Op deze dag neem ik jullie mee in de wereld van de natuurwezens. We bestuderen hoe ze zijn ontstaan, en kijken naar de verschillende soorten wezens. We gaan naar buiten om het werk van de wezens waar te nemen, onderzoeken wat wij als mens kunnen betekenen voor de natuurwezens én hoe we daarbij meteen bijdragen aan de ontwikkeling van aarde en mensheid in deze tijd.

Datum 2022: zondag 19 juni
Tijd:  10.00-16.00
Locatie: Vrij Waterland, Belgiëlaan 0, Haarlem
Prijs: € 75,00 incl. btw, thee en soep bij de zelf meegebrachte lunch
Aanmelden: telefonisch 023-5277953 of per e-mail tuin@carmencitabd.nl

Verdiepingsmodule over Natuurwezens
Bij de cursus pedagogie voor het jonge kind geef ik samen met twee  docenten de module over natuurwezens. Mijn bijdrage zal gaan over hoe ik leef en werk met de natuurwezens. Bob geeft les over antroposofie en de ontwikkeling van aarde en mensheid en met Odette kun je je verdiepen in het gevoel voor de natuurwezens via het schilderen. Toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Vier vrijdagen in april van 15.00-20.30 uur. Klik hier voor meer informatie, of geef je op via https://pedagogievoorhetjongekind.nl/modules/

Zelf een werkagenda leren samenstellen
Op 24 april organiseer ik samen met Carolien Dekker een dag over de werkagenda. Je leert hoe je deze zelf kun samenstellen en interpreteren. Na de les is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de werkgroep, maar dat hoeft echter niet, de inhoud van de les geeft op zichzelf al veel verdieping. Klik hier voor meer informatie.